Linkuri utile

 

Stimati colegi,

ADMITERE SESIUNEA OCTOMBRIE 2013

Va anuntam ca incepand cu 23 septembrie-10 octombrie 2013 puteti transmite dosarul de inscriere la cursul postuniversitar Comunicare si Management Educaţional in Didactica Ştiinţelor Socio-Umane, organizat de Academia de Studii Economice din Bucuresti in cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/41140, Management educaţional modern. Pregătirea si formarea continua a resurselor umane din invatamantul preuniversitar utilizând tehnici moderne de e-learning in domeniul ştiinţelor socio-umane.

Va transmitem atasata metodologia de selectie, precum si anexele acesteia.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • fişa tip de înscriere
 • formularul de înregistrare a grupului ţintă
 • declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copia legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;
 • copia legalizată a diplomei de Bacalaureat
 • adeverinţă, eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar angajatoare, din care să reiasă:
  • încadrarea în funcţia de cadre didactice/personal didactic titularizate/suplinitoare/ asociate sau experţi în crearea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare a candidatului;
  • existenţa în fişa postului candidatului, la specialitatea/denumirea postului, a cel puţin uneia dintre disciplinele specificate la Art. 3, pct. 2
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetele medicale sau de medicul de familie;
 • copia legalizată a certificatului de naştere;
 • copia buletinului/cărţii de identitate;
 • 2 poze format ¾.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Documente inscriere:

 1. Metodologia de selectie a cursantilor la programul postuniversitar de dezvoltare si dezvoltare profesionala continua
 2. Formular inregistrare a grupului tinta - Formular individual de înregistrare
 3. Fisa de inscriere
 4. Declaratie

Calendarul admiterii este urmatorul:


Nr. crt.
Activitate
Perioada

1
Înscrierea candidaţilor
23.09.2013-10.10.2013

2
Afişarea listei candidaţilor înscrişi pe categoriile specificate în Anexa 1
11.10.2013

3
Evaluarea dosarelor de concurs
12.10.2013-14.10.2013

4
Afişarea rezultatelor procesului de selecţie
15.10.2013

5
Contestaţii
16.10.2013

6
Afişarea rezultatelor finale
17.10.2013


Aplicatiile se pot trimite prin posta, sau se pot depune personal la Registratura ASE intr-un plic inchis avand mentionat pe acesta urmatoarele elemente:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
ADRESA: Piaţa Romana nr.6, sector 1, Bucureşti, cod 010374.

In atenţia domnului Conf. dr. Grigore Ioan Pirosca
Departamentul de Doctrine Economice si Comunicare
Cod proiect POSDRU/19/1.3/G/41140

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa de email profesorul-modern@ase.ro.

Va dorim mult succes!
Cu ganduri bune,
Echipa de management
 

NOUTATI

 • 1. Lista disciplinelor socio-umane din invatamantul preuniversitar. Click aici
 • 2. Lista candidaturilor primite Click aici
 • 3. Lista candidatilor admisi Click aici