Linkuri utile

 

Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este de a creste nivelul de formare al cadrelor didactice, prin ciclul de studii preuniversitar din cadrul disciplinelor socio-umane, in conformitate cu realitatile economiei prezente. Proiectul se încadrează în axa prioritară 1 „Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere” în domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie si formare”.
Proiectul răspunde astfel, obiectivului operaţional „dezvoltarea si furnizarea de programe de formare destinate îmbunătătirii capacităţii profesorilor de a utiliza metode interactive de predare învăţare” al DMI 1.3., axa prioritară 1 a POS DRU. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice domeniului major de interventie 1.3 prin sprijinirea personalului didactic din sistemul
preuniversitar cu specializarea in predarea materiilor socio-umane in vederea dezvoltarii nivelului de calificare, prin utilizarea unor mijoace moderne si flexibile de invatare (invatamant online).
Obiective specifice ale proiectului au in vedere:
  1. imbunatatirea pregatirii a 100 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar, specializati in domeniul stiintelor socio-umane prin realizarea unui program de studii postuniversitare adaptat la cerintele si nevoile populatiei scolare prezente;
  2. elaborarea a 5 module de pregatire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar socio-uman, dupa cum urmeaza: Tehnologii informatice de asistare a predarii; economie, antreprenoriat si responsabilitate civica; management educational; metode de cercetare aplicate in stiintele socio-umane;
  3. îmbunătăţirea formării profesionale continue a cadrelor didactice si sprijinirea colaborării dintre universităţi si instituţiile de învăţământ preuniversitar, prin norganizarea a 3 manifestari stiintifice pentru diseminarea rezultatelor proiectului;
  4. cresterea utilizării tehnologiilor informatice în cadrul procesului de învăţământ prin realizarea unei retele virtuale (e-grup) de comunicare si diseminare a informatiilor la nivel national pentru cadrele didactice din domeniul socio-uman
  5. elaborarea a cel putin 12 acorduri de colaborare cu actori importanti din sectorul public (Case ale corpului didactic, inspectorate scolare, unitati de invatamant) si 10 cu actori importanti din sectorul privat (Companii, ONG-uri) in asistarea pregatirii personalului didactic din sectorul socio-uman;
  6. constituirea unui portofoliu de 50 de studii de caz referitoare la mediul economic românesc, utile în activitatea didactică;
  7. introducerea aspectelor legate de problema dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse si gen in programul de pregatire al cadrelor didactice.
 

NOUTATI

  • 1. Lista disciplinelor socio-umane din invatamantul preuniversitar. Click aici
  • 2. Lista candidaturilor primite Click aici
  • 3. Lista candidatilor admisi Click aici